Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/118818
Title: Unitats d’aprenentatge interdisciplinari en la doble titulació de Mestre d’Educació Infantil i d’Educació Primària
Author: Violant, Verónica
Rochera Villach, Ma. José
Castelló Escandell, Josep
Dorio Alcaraz, Inmaculada
Llorca Vila, Queralt
Giménez, Joaquim
Godall, Teresa
Puig Voltas, Jordi
Tilló i Barrufet, Teresa
Antón Arribas, Ana María
Gallardo Ramírez, Sandra
Boix i Tomàs, Roser
Batalla Flores, Albert
Keywords: Educació superior
Aprenentatge
Mestres
Issue Date: Nov-2017
Publisher: ICE i Ediciones OCTAEDRO, S.L.
Series/Report no: Quaderns de docència universitària, 32
Abstract: L’obra que es presenta es un llibre sobre competències transversals implicades a la doble titulació de Mestre d’Educació Infantil i Educació Primària, a partir del model formatiu basat en Unitats d’aprenentatge, com a eix vertebrador. És un llibre actual i útil, per a professors que imparteixin docència en els Estudis del Grau de Mestre de doble titulació d’Educació Infantil i Educació Primària com als Estudis de Grau de Mestre d’Educació Infantil i Grau de Mestre d’Educació Primària; i ho és també pels alumnes que estan estudiant aquestes titulacions. El públic al que va dirigit és ampli i necessita de materials curriculars que els facin no només de guia sinó que els proporcionin també exemplificacions argumentades de forma rigorosa, coherent i vinculades a un marc teòric científic. I en la mateixa línia, per a la Facultat d’Educació, suposarà un document de referència d’innovació educativa per anar avançant en la millora de la qualitat dels nostres Ensenyaments. Els autors del llibre, tenen àmplia i sobrada experiència docent en impartir docència en les titulacions del Grau de Mestre, així com una reconeguda trajectòria de recerca i innovació en el camp de l’educació superior; aquest fet és important i necessari en els àmbits universitaris perquè justament la seva docència es fonamenta en els resultats de les seves recerques i innovacions.
L’obra que es presenta es un llibre sobre competències tranversals implicades a la doble titulació de Mestre d’Educació Infantil i Educació Primària, a partir del model formatiu basat en Unitats d’aprenentatge, com a eix vertebrador. És un llibre actual i útil, per a professors que imparteixin docència en els Estudis del Grau de Mestre de doble titulació d’Educació Infantil i Educació Primària com als Estudis de Grau de Mestre d’Educació Infantil i Grau de Mestre d’Educació Primària; i ho és també pels alumnes que estan estudiant aquestes titulacions. El públic al que va dirigit és ampli i necessita de materials curriculars que els facin no només de guia sinó que els proporcionin també exemplificacions argumentades de forma rigorosa, coherent i vinculades a un marc teòric científic. I en la mateixa línia, per a la Facultat d’Educació, suposarà un document de referència d’innovació educativa per anar avançant en la millora de la qualitat dels nostres Ensenyaments. Els autors del llibre, tenen àmplia i sobrada experiència docent en impartir docència en les titulacions del Grau de Mestre, així com una reconeguda trajectòria de recerca i innovació en el camp de l’educació superior; aquest fet és important i necessari en els àmbits universitaris perquè justament la seva docència es fonamenta en els resultats de les seves recerques i innovacions.
Note: Podeu consultar la versió castellana al camp recurs relacionat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/118818
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/145127
ISBN: 978-84-9921-976-9
Appears in Collections:A - Llibres Universitat (IDP-ICE, Octaedro)
RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QDU-32.pdf723.52 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons