Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/118819
Title: L’aprenentatge basat en la indagació i el codisseny. Experiència aplicada al Grau d’Enginyeria Biomèdica
Author: Pastor Durán, Xavier
Lozano Rubí, Raimundo
Gros Salvat, Begoña
Keywords: Educació superior
Aprenentatge actiu
Bioenginyeria
Issue Date: Nov-2017
Publisher: ICE i Ediciones OCTAEDRO, S.L.
Series/Report no: Quaderns de docència universitària, 33
Abstract: En el context actual, sabem que la docència basada únicament en la transmissió de continguts no proporciona uns bons resultats. Els estudiants necessiten formació no tan sols per adquirir informació, sinó per aprendre a organitzar-la i atribuir-hi un sentit i un significat. Per això es parla contínuament de la necessitat de canviar els mètodes d’ensenyament centrats en la transmissió del coneixement per metodologies que afavoreixin el disseny d’activitats centrades en l’aprenentatge. Abordar la docència universitària centrant-se en l’estudiant implica que el focus està en qui aprèn, en els seus processos d’aprenentatge i en la comprensió que es genera sobre el contingut del curs. Des d'aquesta perspectiva hi ha múltiples metodologies i enfocaments docents. En aquest treball ens hem centrat en l’anàlisi i l’aplicació de l’aprenentatge basat en la indagació, atès que creiem que és un tipus de metodologia que acosta l’aprenentatge als processos d’investigació i contribueix a la millora de coneixements i habilitats per tractar situacions complexes.
Note: Podeu consultar la versió castellana al camp recurs relacionat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/118819
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/145129
ISBN: 978-84-9921-979-0
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)
A - Llibres Universitat (IDP-ICE, Octaedro)
Llibres / Capítols de llibre (Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques)
Llibres / Capítols de llibre (Fonaments Clínics)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QDU-33-CAT.pdf4.41 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons