Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11902
Title: Informe d'avaluació de l'alumnat de Pràcticum
Author: Carreras Archs, M. Victòria
Amador, Juan Antonio
Keywords: Pràcticums
Psicologia
Psychology
Pràcticums
Issue Date: 2009
Abstract: El qüestionari d'avaluació de l'alumnat del Pràcticum de la llicenciatura Psicologia, consta de 9 apartats: el primer correspon a les dades de l'alumne avaluat i del centre que l'avalua, el segon fa referència a l'acompliment professional bàsic de l'estada de pràctiques, en el tercer, quart, cinquè i sisè s'avaluen les habilitats i competències necessàries en el desenvolupament del Pràcticum, el setè pretén recollir aquells aspectes que caldria que l'estudiant millorés en el seu desenvolupament professional, el vuitè es la qualificació final que s'adjudicaria a les pràctiques realitzades i, el novè i últim es un apartat d'observacions en el que el responsable del centre pot afegir aquells comentaris que consideri necessaris per a l'avaluació.
Note: Aquest document ha estat desenvolupat per la coordinació del Pràcticum de la Llicenciatura de Psicologia amb l'objectiu d'avaluar les estades de pràctiques de l'alumnat. Aquest es el document que s'empra per a que els tutors avaluïn la estada de l'alumnat en pràctiques
URI: http://hdl.handle.net/2445/11902
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AVALUACIÓ ALUMNES per part centre.pdf108.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons