Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11946
Title: Drug price differentials caused by de-listing and price cap policies
Author: Borrell, Joan-Ramon
Keywords: Indústria farmacèutica
Medicaments
Preus
Pharmaceutical industry
Drugs
Pricing
Issue Date: 2001
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco01/070]
Abstract: This paper analyses the behaviour of pharmaceutical companies that face the threat of having their drugs excluded from reimbursement and the markets characterised also by price caps. We conclude that price elasticity of demand and cost differentials cause the price discounts which drug firms offer to health care organisations. Additionally, we conclude that price cap regulations affect the time path of prices, resulting in higher prices for new products and lower prices for old products.
Aquest treball analitza el comportament dels laboratoris farmacèutics que s'enfronten a l'amenaça de veure els seus productes exclusos de les prestacions farmacèutiques i que operen en mercats en els que existiesen preus màxims. El treball conclou que l'elasticitat al preu de la demanda i les diferències de cost fan que els laboratoris ofereixin descomptes a les organitzacions que presten els serveis sanitaris. A més, el treball conclou que la regulació de preus màxims afecta a la trajectòria dels preus al llarg del temps, en forma de majors preus pels productes nous i menors preus pels productes vells.
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2001, E01/070
URI: http://hdl.handle.net/2445/11946
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70.pdf83.44 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons