Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/119673
Title: 00100000
Author: Casacuberta Serrano, Ester
Director/Tutor: Lozano Vilardell, Francisco Javier
Keywords: Escultura
Memòria (Filosofia)
Espai (Art)
Treballs de fi de grau
Sculpture
Memory (Philosophy)
Space (Art)
Bachelor's theses
Issue Date: 12-Jun-2017
Abstract: [cat] Aquest projecte intenta confrontar una nova eina de dominació, la psicopolítica digital, a través d’una sèrie d’accions simbòliques que reflexionen i qüestionen la influència que exerceix en el subjecte contemporani. Arran d’una intervenció site-specific en una fàbrica desocupada de marcat context històric i espais amb gran càrrega poètica, es pretén evocar a l’experiència i la contemplació com a mecanisme per fer front a aquest nou paradigma. El discurs es materialitza en un trinomi; intervenció, escultura i registre audiovisual que desemboquen en una instal·lació.
[eng] This project aims to confront a new tool of domination, the digital psychopolitics, through a series of symbolic actions that reflect and question the influence that exerts in the contemporary subject. As a result of a site-specific intervention in an empty factory with a strong historical context and spaces with a great poetic impact, it is intended to evoke experience and contemplation as a mechanism to deal with this new paradigm. The discourse is embodied in a trinomial; intervention, sculpture and audiovisual documentation that unleash into an installation.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2017, Tutor: Francisco Javier Lozano Vilardell
URI: http://hdl.handle.net/2445/119673
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00100000.pdf5.09 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons