Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11985
Title: Max-convex decompositions for cooperative TU games
Author: Llerena Garrés, Francesc
Rafels, Carles
Keywords: Teoria de jocs
Economia matemàtica
Game theory
Mathematical economics
Issue Date: 2004
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco04/123]
Abstract: We show that any cooperative TU game is the maximum of a finite collection of convex games. This max-convex decomposition can be refined by using convex games with non-negative dividends for all coalitions of at least two players. As a consequence of the above results we show that the class of modular games is a set of generators of the distributive lattice of all cooperative TU games. Finally, we characterize zero-monotonic games using a strong max-convex decomposition
- En aquest treball es demostra que tot joc cooperatiu d'utilitat transferible (o joc cooperatiu TU) es pot representar com el màxim d'una col.lecció finita de jocs convexes. Aquest resultat es pot refinar utilitzant jocs quasi-positius. És a dir, jocs convexes on els dividends associats a les coalicions de dos o més jugadors són positius o nuls. Aquests resultats permeten provar que els jocs modulars formen un sistema de generadors del reticle distributiu que formen el jocs cooperatius TU. Finalment, es dona una caracterització dels jocs zero-monòtons imposant una condició més forta: que tots els jocs que intervenen en la descomposició tinguin el mateix conjunt d'imputacions.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E04123.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2004, E04/123
URI: http://hdl.handle.net/2445/11985
Appears in Collections:Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
123.pdf163.11 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons