Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11987
Title: Measuring the efficiency in Spanish municipal refuse collection services
Author: Bosch Roca, Núria
Pedraja, Francisco, 1958-
Suárez Pandiello, Javier
Keywords: Serveis municipals
Gestió de residus
Catalunya
Municipal services
Waste management
Catalonia
Issue Date: 1999
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco 99/046]
Abstract: The objective of this study is to analyse the technical or productive efficiency of the refuse collection services in 75 municipalities located in the Spanish region of Catalonia. The analysis has been carried out using various techniques. Firstly we have calculated a deterministic parametric frontier, then a stochastic parametric frontier, and finally, various non-parametric approaches (DEA and FDH). Concerning the results, these naturally differ according to the technique used to approach the frontier. Nevertheless, they have an appearance of solidity, at least with regard to the ordinal concordance among the indices of efficiency obtained by the different approaches, as is demonstrated by the statistical tests used. Finally, we have attempted to search for any relation existing between efficiency and the method (public or private) of managing the services. No significant relation was found between the type of management and efficiency indices
- L'objectiu d'aquest estudi és analitzar l'eficiència tècnica o productiva dels serveis de recollida d'escombraries a 75 municipis de Catalunya. L'anàlisi s'ha portat a terme utilitzant varies tècniques. En primer lloc, hem calculat una frontera paramètrica determinística, després una frontera paramètrica estocàstica, i finalment, varies aproximacions no-paramètriques (DEA i FDH). Pel que fa als resultats, aquests naturalment difereixen en funció de la tècnica utilitzada per aproximar la frontera. No obstant això, guarden una aparença de solidesa, al menys pel que fa referència a la concordança ordinal entre els índexs d'eficiència obtinguts per les diferents aproximacions, com mostren els tests estadístics utilitzats. Finalment, hem intentat buscar si existeix alguna relació entre l'eficiència i el mètode (públic o privat) de gestionar els serveis, no trobant-se cap relació significativa entre el tipus de gestió i els índexs d'eficiència.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E9946.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 1999, E99/046
URI: http://hdl.handle.net/2445/11987
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Economia)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46.pdf127.8 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons