Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11993
Title: New evidence of the real interest rate parity for OECD countries using panel unit root tests with breaks
Author: Camarero, Mariam
Carrión i Silvestre, Josep Lluís
Tamarit, Cecilio R.
Keywords: Tipus d'interès
Integració econòmica
Anàlisi de dades de panel
Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic
Interest rates
Economic integration
Panel analysis
Organisation for Economic Co-operation and Development
Issue Date: 2006
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco06/159]
Abstract: This paper tests for real interest parity (RIRP) among the nineteen major OECD countries over the period 1978:Q2-1998:Q4. The econometric methods applied consist of combining the use of several unit root or stationarity tests designed for panels valid under cross-section dependence and presence of multiple structural breaks. Our results strongly support the fulfilment of the weak version of the RIRP for the studied period once dependence and structural breaks are accounted for.
En aquest article es du a terme el contrast de la hipòtesi de paritat entre tipus d interès reals (RIRP) entre dinou dels majors paísos de la OCDE al llarg del període 1978:Q2-1998:Q4. La metodologia economètrica aplicada es basa en la combinació de l'ús de diversos contrastos d'arrel unitària i d'estacionarietat dissenyats per un entorn de dades de panell que són vàlids sota la presència de dependència entre els individus i presència de múltiples canvis estructurals. Els nostres resultats donen fort suport al compliment de la versió dèbil de la RIRP en el període analitzat un cop la dependencia i els canvis estructurals són tinguts en compte.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E06159.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2006, E06/159
URI: http://hdl.handle.net/2445/11993
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
159.pdf423.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons