Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/120030
Title: L'abstenció a les eleccions sindicals. El cas de Catalunya
Author: Juan Albalate, Joaquín
Keywords: Sindicats
Eleccions sindicals
Abstencionisme
Labor unions
Union labor elections
Abstention
Issue Date: 2016
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: L'abstenció en les eleccions sindicals ha tendit a ser vista per alguns sociòlegs del treball com una temàtica «menys important» que el fet de participar-hi. Probablement, perquè aquesta abstenció no ha estat percebuda com un «problema», ja que ha sigut relativament petita, en comparació de la d'índole política, a més que no ha crescut substancialment des que es van iniciar aquestes eleccions en la dècada dels vuitanta. La primera anàlisi de les dades de l'abstenció en les eleccions sindicals en les empreses catalanes entre els períodes 2003-2006 i 2007-2010 permet comprovar que els percentatges d'abstenció global han tendit lleugerament a l'alça entre les empreses de dimensió més petita i més gran (6-10, 11-49 i 250 treballadors o més), mentre que en les de grandària mitjana (50-249 treballadors), s'ha registrat un descens important d'aquesta abstenció.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.3005.01.74
It is part of: Revista Catalana de Sociologia, 2016, vol. 31, num. 2, p. 41-70
URI: http://hdl.handle.net/2445/120030
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.3005.01.74
ISSN: 1136-8527
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
647967.pdf262.11 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons