Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12006
Title: Public health expenditure and spatial interactions in a decentralized national health system
Author: Costa i Font, Joan
Pons Novell, Jordi
Keywords: Despesa pública
Salut pública
Finançament
Comunitats autònomes
Espanya
Public expenditures
Public health
Funding
Autonomous communities
Spain
Issue Date: 2005
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco05/139]
Abstract: One of the limitations of cross-country health expenditure analysis refers to the fact that the financing, the internal organization and political restraints of health care decision-making are country-specific and heterogeneous. Yet, a potential solution is to examine the influence of such effects in those countries that have undertaken decentralization processes. In such a setting, it is possible to examine potential expenditure spillovers across the geography of a country as well as the influence of the political ideology of regional incumbents on public health expenditure. This paper examines the determinants of public health expenditure within Spanish region-states (Autonomous Communities, ACs), most of them subject to similar financing structures although exhibiting significant heterogeneity as a result of the increasing decentralization, region-specific political factors along with different use of health care inputs, economic dimension and spatial interactions
- Una de les limitacions de l'anàlisi de la despesa sanitària entre diferents països és el fet que el finançament, l'organització interna i les restriccions de decisió politíques són específiques de cada país. Una forma de solucionar el problema consisteix en limitar l'anàlisi a un país que hagi descentralitzat l'organització del sistema sanitari. En aquest cas també és possible examinar l'existència d'externalitats de despesa sanitària derivades d'interaccions estratègiques, així com la influència de la ideologia sobre la despesa sanitària pública. Aquest article examina els determinants de la despesa sanitària a les comunitats autònomes (CCAA) de l'Estat Espanyol, les quals presenten una certa heterogeneïtat derivada dels diferents graus de descentralizació, dels efectes polítics específics, així com diferències en la utilització de serveis, dimensió econòmica i interaccions espacials.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E05139.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2005, E05/139
URI: http://hdl.handle.net/2445/12006
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)
UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139.pdf171.89 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons