Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12011
Title: Regular population monotonic allocation schemes and the core
Author: Izquierdo Aznar, Josep Maria
Keywords: Teoria de jocs
Matemàtica aplicada
Game theory
Applied mathematics
Issue Date: 2003
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco03/110]
Abstract: A subclass of games with population monotonic allocation schemes is studied, namely games with regular population monotonic allocation schemes (rpmas). We focus on the properties of these games and we prove the coincidence between the core and both the Davis-Maschler bargaining set and the Mas-Colell bargaining set
- En aquest article s'estudia una subclase dels jocs cooperatius amb esquemes de distribució monótons des del punt de vista poblacional, i que anomenem jocs amb esquemes de distribució regulars. L'anàlisi es centra en les propietats d'aquests jocs i, com a resultat principal, es demostra que el nucli del joc coincideix amb el conjunt de negociació de Davis-Maschler, així com també amb el conjunt de negociació de Mas-Colell.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E03110.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2003, E03/110
URI: http://hdl.handle.net/2445/12011
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110.pdf180.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons