Gestió Documental i Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona Community home page

A l'Arxiu Històric es custodia i conserva la documentació que testimonia l'activitat de la Universitat de Barcelona al llarg de la seva història, amb l'objectiu de proporcionar accés a aquest ric patrimoni documental i posar-lo a l'abast dels investigadors i la ciutadania en general.. [+ informació]

Browse