Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12020
Title: Specialisation in Europe and asymmetric shocks: potential risks of EMU
Author: Ramos Lobo, Raúl
Clar López, Miquel
Suriñach Caralt, Jordi
Keywords: Unió Europea
Unions monetàries
Filtre de Kalman
European Union
Monetary unions
Kalman filtering
Issue Date: 1999
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco 99/050]
Abstract: Most optimistic views, based on Optimum Currency Areas (OCA) literature, have concluded that the probability of asymmetric shocks to occur at a national level will tend to diminish in the Economic and Monetary Union (EMU)as a result of the intensification of the integration process during the most recent years. Therefore, since Economic Geography Theories predict a higher specialisation of regions, it is expected that asymmetric shocks will increase. Previous studies have examined to what extent asymmetric shocks have been relevant in the past using, mainly, static measures of asymmetries such as the correlation coefficients between series of shocks previously calculated from a structural VAR model (Bayoumi and Eichengreen, 1992). In this paper, we study the evolution of manufacturing specific asymmetries in Europe from a dynamic point of view (applying the model proposed by Haldane and Hall, 1991) in order to obtain new evidence about potential risks of EMU.
- Els punts de vista més optimistes, basats en la literatura de les Àrees Monetàries Òptimes, arriben a la conclusió que la probabilitat d'ocurrència de shocks asimètrics en l'àmbit nacional tendiran a disminuir amb la Unió Econòmica i Monetària (UEM) donada la intensificació dels procés d'integració al llarg dels darrers anys. En canvi, les teories conegudes com noves teories de Geografia Econòmica prediuen un augment de l'especialització de les regions i, per tant, seria d'esperar que els shocks asimètrics augmentessin. La major part dels estudis previs s'han centrat en estudiar en quina mesura els shocks asimètrics han estat rellevants en el passat emprant, principalment, mesures d'asimetries estàtiques com ara coeficients de correlació entre sèries de shocks calculades prèviament a partir d¿un model VAR estructural (Bayoumi i Eichengreen, 1992) per tal de fer previsions cap al futur. En aquest paper estudiem l'evolució de les asimetries en la producció a Europa des d'un punt de vista dinàmic (aplicant el model proposat per Haldane i Hall, 1991) per a obtenir nova evidència sobre els riscos potencials de l'UEM.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E9950.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 1999, E99/050
URI: http://hdl.handle.net/2445/12020
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50.pdf157.24 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons