Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12025
Title: Testing for hysteresis in unemployment in OECD countries: new evidence using stationarity panel tests with breaks
Author: Camarero, Mariam
Carrión i Silvestre, Josep Lluís
Tamarit, Cecilio R.
Keywords: Països de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic
Anàlisi de dades de panel
Atur
Models economètrics
Panel analysis
Unemployment
Econometric models
Issue Date: 2004
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco04/119]
Abstract: This paper tests hysteresis effects in unemployment using panel data for 19 OECD countries covering the period 1956-2001. The tests exploit the cross-section variations of the series, and additionally, allow for a diferent number of endogenous breakpoints in the unemployment series. The critical values are simulated based on our specific panel sizes and time periods. The findings stress the importance of accounting for exogenous shocks in the series and give support to the natural-rate hypothesis of unemployment for the majority of the countries analyzed
En aquest treball es contrasta la hipòtesi d'histèresi en la taxa d'atur emprant un panell de dades format per 19 països de l'OCDE en el període 1956-2001. El contrast fa ús de la variació de tall transversal i, addicionalment, permit la presència de múltiples canvis estructurals en les series d'atur, canvis que es fixen de manera endògena. Els valors critics se simulen atenent a les especificitats del panell de dades. Els resultats revelen la importància de tenir en compte el fet de les pertorbacions exògenes en les sèries i mostren com la hipòtesi de la taxa natural d'atur pot explicar el comportament de la variable per a la majoria dels països analitzats.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E04119.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2004, E04/119
URI: http://hdl.handle.net/2445/12025
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119.pdf421.98 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons