Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12026
Title: Testing for multicointegration in panel data with common factors
Author: Berenguer Rico, Vanesa
Carrión i Silvestre, Josep Lluís
Keywords: Anàlisi de dades de panel
Processos estocàstics
Panel analysis
Stochastic processes
Issue Date: 2006
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco06/160]
Abstract: The paper addresses the concept of multicointegration in panel data frame- work. The proposal builds upon the panel data cointegration procedures developed in Pedroni (2004), for which we compute the moments of the parametric statistics. When individuals are either cross-section independent or cross-section dependence can be re- moved by cross-section demeaning, our approach can be applied to the wider framework of mixed I(2) and I(1) stochastic processes analysis. The paper also deals with the issue of cross-section dependence using approximate common factor models. Finite sample performance is investigated through Monte Carlo simulations. Finally, we illustrate the use of the procedure investigating inventories, sales and production relationship for a panel of US industries.
- Aquest article estèn el concepte de multicointegració a l'entorn de dades de panell. La proposta es basa en els procediments de contrast de cointegració en dades de panell desenvolupats per Pedroni (2004), pels quals es calculen els moments dels estadístics paramètrics. Quan els individus són o bé independents entre si, o bé la dependencia transversal es pot eliminar treient la mitjana del tall transversal, la nostra aproximació es pot aplicar a l'àmbit a on es consideren processos estocàstics I(2) i I(1) de manera conjunta. El treball també considera aquella situació en què la dependència transversal es pot recollir mitjançant models de factors comuns. El comportament en mostra finita dels estadístics de prova és estudiat a través de simulacions de Monte Carlo. Finalment, el treball il·lustra l'ús del procediment analitzant la relació entre existències, vendes i producció per a un panell d'indústries dels Estats Units.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E06160.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2006, E06/160
URI: http://hdl.handle.net/2445/12026
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
160.pdf272.43 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons