Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/120325
Title: La perspectiva de gènere en la docència universitaria d'Economia i Història
Author: Bartual Figueras, M. Teresa
Carbonell i Esteller, Montserrat, 1955-
Carreras Marín, Anna
Colomé Ferrer, Josep
Turmo Garuz, Joaquín
Keywords: Estudis de gènere
Educació superior
Gender studies
Higher education
Issue Date: 2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La perspectiva de gènere en la docència universitària implica sotmetre a reflexió els conceptes i anàlisi de les corrents acadèmiques dominants, identificar els biaixos de gènere, promoure una interpretació més àmplia i completa de la realitat i afavorir la sensibilització i conscienciació de les i els estudiants. Vol dir, essencialment, una reorganització de continguts, una reflexió sobre els conceptes, models, teories i perspectiva d'anàlisi, així com la introducció de nous casos, exemples pràctics, fonts de referència, etc. Aquest estudi mostra els resultats d'un projecte d'innovació docent que pretén donar les primeres passes per aconseguir la incorporació transversal de la perspectiva de gènere en la docència. L'aplicació del mateix s'ha efectuat en el grau d'Administració i Direcció d'Empreses i el grau de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona. Es van estudiar els plans docents, es va identificar el biaix sistemàtic en la majoria de les assignatures, es van dissenyar activitats de reflexió i sensibilització i es va proposar un qüestionari de validació de l'aprenentatge. En conjunt es va comptar amb la participació de 480 estudiants. Els resultats mostren que, tot i els avenços aconseguits en termes legals i administratius, la posició i el paper de la dona en l'economia i la història contínua, en general, invisibilitzat. S'aprecia, també, que les dones són més conscients de l'existència de desigualtats i més permeables a les actuacions docents que incorporen reflexions i anàlisi d'aquesta índole. Finalment, s'observa que les accions docents que incorporen la perspectiva de gènere contribueixen a canviar les percepcions de les / us estudiants i tenen efectes positius sobre la seva conscienciació i sensibilització.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/RIDU2018.10.9
It is part of: RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària, 2018, vol. 2018, num. 10, p. 92-101
URI: http://hdl.handle.net/2445/120325
Related resource: https://doi.org/10.1344/RIDU2018.10.9
ISSN: 2013-2298
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
677214.pdf710.83 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons