Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12033
Title: The First World War and coal trade geography in Latin America and the Caribbean (1890-1930)
Author: Carreras Marín, Anna
Badia-Miró, Marc
Keywords: Carbó
Geografia econòmica
Comerç internacional
Amèrica Llatina
Coal
Economic geography
International trade
Latin America
Issue Date: 2007
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco07/172]
Abstract: This paper aims to illustrate the dynamics of coal trade between Latin America and its main trade partners, i.e. the USA, Great Britain and Germany, before and after the enormous disruption caused by the First World War. The coal trade was used as an indicator of modernization for Latin American countries, given that oil was at that time of secondary importance. Energy imports have determined the possibilities of each Latin American country in its process of development. Here we address this question and place special emphasis on supply channels, concluding that the trade link with main suppliers was of key significance. Although this was very clear by the end of the period, the process had started well before the First World War, at least for the majority of LA&C countries. These points are developed through a gravity model applied to the bilateral coal trade. The importance of the market supplier share is addressed through cluster methodologies.
L'objectiu del present treball és entendre les dinàmiques del comerç del carbó entre Amèrica Llatina i els seus principals socis comercials (EUA, Gran Bretanya i Alemanya), abans i després del gran shock que representà la Primera Guerra Mundial. Volem anar més enllà d'una simple anàlisi de sector donat que el carbó i el seu consum és un bon indicador de modernització econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib, tenint en compte que, en bona part del període que considerem, el petroli era secundari. D'aquesta manera, les importacions energètiques esdevenen determinants en les possibilitats de desenvolupament econòmic de la regió. Ens centrarem en aquesta qüestió posant èmfasis en els diferents canals comercials d'aquesta oferta energètica. Com a resultats trobem un pes especialment important dels proveïdors energètics. Aquesta situació és molt clara al final del període però era ja present abans de la I Guerra Mundial, per la majoria de països d'Amèrica Llatina i el Carib. Aquests elements els hem desenvolupat a través d'un model gravitatori per al comerç bilateral entre països i l'anàlisi cluster aplicat a les quotes de mercat dels proveïdors de carbó.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E07172.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2007, E07/172
URI: http://hdl.handle.net/2445/12033
Appears in Collections:Documents de treball (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
172.pdf579.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons