Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/120372
Title: Avaluació de l'acció tutorial en els alumnes de primer curs d'Infermeria
Author: Valls Molins, Roser
Monegal Ferrán, Mariona
López Matheu, Carme
Keywords: Tutoria (Ensenyament)
Estudiants universitaris
Infermeria
Avaluació
Tutoring (Teaching)
College students
Nursing
Evaluation
Issue Date: Jan-2001
Publisher: Àgora d'Infermeria SRL
Abstract: L'Escola d'nfermeria de la UB està realitzant de forma sistemàtica, tutories als seus alumnes des del curs 1994/1995. En aquest estudi es presenta l'avaluació de les tutories de primer curs realitzada durant 1998/99. És un estudi descriptiu transversal. Les dades s'han recollit a partir d'una enquesta d'opinió que es va passar a tots els alumnes tutoritzats i s'han analitzat per mitja del paquet estadístic SPSS. El 94% dels estudiants creu que les tutories són necessàries.
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Àgora d'Infermeria, 2001, vol. 17, num. 5, p. 126-128
URI: http://hdl.handle.net/2445/120372
ISSN: 1575-7668
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Infermeria Fonamental i Clínica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
515791.pdf3.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.