Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12055
Title: Unemployment dynamics and NAIRU estimates for CEECs : a univariate approach
Author: Camarero, Mariam
Carrión i Silvestre, Josep Lluís
Tamarit, Cecilio R.
Keywords: Atur
Unemployment
Issue Date: 2005
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco05/131]
Abstract: In this paper we test for the hysteresis versus the natural rate hypothesis on the unemployment rates of the EU new members using unit root tests that account for the presence of level shifts. As a by product, the analysis proceeds to the estimation of a NAIRU measure from a univariate point of view. The paper also focuses on the precision of these NAIRU estimates studying the two sources of inaccuracy that derive from the break points estimation and the autoregressive parameters estimation. The results point to the existence of up to four structural breaks in the transition countries NAIRU that can be associated with institutional changes implementing market-oriented reforms. Moreover, the degree of persistence in unemployment varies dramatically among the individual countries depending on the stage reached in the transition process
En aquest article es contrasta la histèresi front la hipòtesi de la taxa natural d'atur pels nous membres de la UE emprant contrastos d'arrel unitària que tenen en compte la presència de canvis estructurals. Adicionalment, el treball duu a terme l¿estimació d¿una mesura de la NAIRU emprant tècniques univariants. Al llarg del treball es farà èmfasi en la precisió d¿aquestes estimacions de la NAIRU analitzant dues possibles fonts d¿imprecisió derivades de l¿estimació dels punts de trencament i de l¿estimació dels paràmetres autoregressius. Els resultats evidencien l¿existència de fins a quatre canvis estructurals que afecten el valor de la NAIRU pels països en transició, canvis estructurals que poden ser associats a canvis institucionals ocasionats per la implementació de reformes orientades cap a una economia de mercat. Finalment, el treball mostra com el grau de persistència en la desocupació varia radicalment entre els països considerats segons el nivell assolit en el procés de transició
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E05131.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2005, E05/131
URI: http://hdl.handle.net/2445/12055
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131.pdf618.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons