Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12058
Title: Un modelo de riesgo de crédito basado en opciones compuestas con barrera. Aplicación al mercado continuo español
Author: Badía Batlle, Carmen
Galisteo, Merche
Preixens, Teresa
Keywords: Risc de crèdit
Risc (Economia)
Credit risk
Risk
Issue Date: 2006
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco06/156]
Abstract: In this work the valuation methodology of compound option written on a downand- out call option, developed by Ericsson and Reneby (2003), has been applied to deduce a credit risk model. It is supposed that the firm has a debt structure with two maturity dates and that the credit event takes place when the assets firm value falls under a determined level called barrier. An empirical application of the model for 105 firms of Spanish continuous market is carried out. For each one of them its value in the date of analysis, the volatility and the critical value are obtained and from these, the default probability to short and long-term and the implicit probability in the two previous probabilities are deduced. The results are compared with the ones obtained from the Geske model (1977).
En aquest treball s'ha utilitzat la metodologia de valoració de les opcions compostes amb barrera, compound option written on a down-and-out call option, desenvolupada per Ericsson i Reneby (2003) per deduir un model de risc de crèdit. Se suposa que l'empresa té una estructura de deute amb dos venciments i que el succés de crèdit té lloc quan el valor dels actius de l'empresa cau per sota d'un determinat nivell anomenat barrera. Es realitza una aplicació empírica del model per 105 empreses del mercat continu espanyol. Per cadascuna d¿elles s¿obté el seu valor en la data d¿anàlisis, la volatilitat i el valor crític i a partir d¿aquestes, es dedueix la probabilitat de fallida a curt termini, a llarg termini i la probabilitat implícita en les dues anteriors. Els resultats es comparen amb els obtinguts a partir del model de Geske (1977).
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E06156.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2006, E06/156
URI: http://hdl.handle.net/2445/12058
Appears in Collections:Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
156.pdf153.33 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons