Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12062
Title: Vertical integration or specialisation: producing and commercialising cotton goods (1815-1913)
Author: Prat Sabartés, Marc
Keywords: Indústria del cotó
Comercialització
Integració vertical
Costos de transacció
Organització industrial
Revolució industrial
Europa
Cotton manufacture
Commercialization
Vertical integration
Transaction costs
Industrial organization
Industrial revolution
Europa
Segle XIX-segle XX
19th century-20th century
Issue Date: 2007
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco07/188]
Abstract: This article describes the ways in which cotton goods were commercialised during the nineteenth century and the first third of the twentieth. Several national cases are analysed: Britain, as the Workshop of the World; France, Germany, Switzerland and the US, as core economies; and Italy and Spain as countries on the European periphery. The main question that we address is why some cotton industries vertically integrated their production and commercialisation processes, but others did not. We present a model that combines industrial district size and product differentiation to explain why vertical integration was present in most cases and why there was vertical specialisation in Lancashire and Lowell.
Aquest article descriu com es comercialitzaven els teixits de cotó durant el segle XIX i el primer terç del XX. S'analitzen diversos casos nacionals: la Gran Bretanya, com a 'taller del món' que era; quatre economies centrals com França, Alemanya, Suïssa i els Estats Units; i dos països europeus perifèrics, Itàlia i Espanya. La principal pregunta que es planteja és per què algunes indústries cotoneres integraven verticalment la producció i la comercialització, i en canvis d'altres no. Es proposa un model que combina la dimensió del districte industrial i la diferenciació de producte per explicar per què hi havia integració vertical en la majoria dels casos i per què hi havia especialització vertical al Lancashire i a Lowell.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E07188.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2007, E07/188
URI: http://hdl.handle.net/2445/12062
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188.pdf319.91 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons