Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/120657
Title: Bases moleculars de la cistinúria
Author: Palacín Prieto, Manuel
Mora, Conchi
Chillarón Chaves, José Julio
Calonge, María Julia
Estévez Povedano, Raúl
Torrents, D.
Testar, Xavier
Zorzano Olarte, Antonio
Nunes Martínez, Virginia
Purroy, J.
Nadal, M.
Volpini Bertrán, Víctor
Estivill, Xavier, 1955-
Rousaud, F.
Barceló, P.
Keywords: Cistinúria
Aminoàcids
Genètica molecular
Cystinuria
Amino acids
Molecular genetics
Issue Date: 1995
Publisher: Societat Catalana de Biologia
Abstract: Els cDNA identificats actualment de transportadors d'aminoàcids en mamífers poden ser agrupats en quatre famílies. Una d'aquestes famílies la componen les proteïnes rBAT i la cadena pesada (hc) de l'antigen de superfície de membrana anomenat 4F2. Els RNA que codifiquen aquestes dues proteïnes indueixen activitat d'un sistema de transport d'aminoàcids tipus b (rBAT) i un altre de tipus y+L (4F2hc) en oocits de Xenopus laevis. Ambdós transportadors tenen un mecanisme de bescanvi obligatori d'aminoàcids que, en el cas de rBAT, pot acumular, per aquest mecanisme de transport actiu terciari , substrats a través de la membrana plasmàtica fins a 30-50 vegades en l'oòcit de Xenopus . Sorprenentment, tant rBAT com 4F2hc no són suficientment hidrofòbics i no semblen proteïnes formadores de porus en membranes. Això ha suggerit la hipòtesi que rBAT i 4F2hc són subunitats o moduladors dels corresponents transportadors. És significatiu que taut per a rBAT com per a 4F2hc s'ha suggerit o demostrat, respectivament , la seva associació amb subunitats lleugeres d'aproximadament 40 kD en una estructura de tipus heterodimèric.
Note: Reproducció del document publicat a: https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000098/00000031.pdf
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Biologia, 1995, vol. 46, p. 77-102
URI: http://hdl.handle.net/2445/120657
ISSN: 0212-3037
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciències Fisiològiques)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
576673.pdf10.38 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons