Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12067
Title: Willigness to pay for long-term care coverage: the role of private information and self-insurance
Author: Costa i Font, Joan
Rovira Forns, Joan
Keywords: Risc (Economia)
Assegurances
Espanya
Risc
Insurance
Spain
Issue Date: 2004
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco04/124]
Abstract: Both public and private insurance for long-term care is undeveloped in some European countries such as in Spain and empirical evidence is still limited. This paper aims at exmining the determinants of the demand for Long Term Care (LTC) coverage in Spain using contingent valuation techniques. Our findings indicate that only one-fifth of the population is willing to pay to assure coverage decisions are significantly affected by private information asymmetry and housing tenure in giving rise to self-insurance reduces the probability of insurance being hypothetically purchased.
Tant l'assegurament públic com el privat per a cobrir els riscos financers associats a la dependència està poc desenvolupat en els països Europeus com ara Espanya, i la evidència empírica al respecte és limitada. Aquest article pretén examinar els determinants de la demanda de cobertura de l'atenció de llarga durada PLLD (lligades a la dependència) a Espanya utilitzant la metodologia de valoració contingent. Els nostres resultats indiquen que només una cinquena part de la població esta disposada a pagar per assegurar la cobertura de les PLLD tot i que l'elasticitat al preu es elevada. Les decisions de cobertura de les PLLD està significativament afectada per l'existència d'informació asimètrica així com la propietat d'un pis, atesa la possibilitat d'autoassegurament.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E04124.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2004, E04/124
URI: http://hdl.handle.net/2445/12067
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124.pdf478.98 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons