Ciència Històrica UB Community home page

Ciència Històrica: col·lecció formada per documents únics, de catedràtics i professors de la Universitat de Barcelona que són en la seva majoria, precursors i clars exponents del desenvolupament de la ciència catalana.

Browse