Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/121138
Title: La informació als estudiants de primer curs d'infermeria: jornades d'acollida, tutories individualitzades i oficina d'atenció a l'estudiant
Author: Pardo Fernández, Andrea
Valls Molins, Roser
Gusiñé, Francesca
López Matheu, Carme
Keywords: Estudiants universitaris
Serveis per als estudiants
Ensenyament de la infermeria
Tutoria (Ensenyament)
Informació
Infermeria
College students
Services for students
Nursing education
Tutoring (Teaching)
Communication
Nursing
Issue Date: Jan-2001
Publisher: Àgora d'Infermeria SRL
Abstract: La informació a l'alumnat de primer curs influeix en la seva futura ubicació a la Universitat, i serveix perquè aquest faci una bona utilització deis recursos que se li ofereixen, tant en l'àmbit general com de la pròpia disciplina. Actualment, l'Escola d'Infermeria de la UB situada en el Campus de Bellvitge, té uns 300 alumnes de nou ingrés, per a ells, el Consell d'Estudis ha organitzat tres vies d'informació: jornada d'acollida, tutories individualitzades i oficina d'atenció a l'estudiant. Aquest treball recull l'estudi de la implementació d'aquestes vies d'informació i constata la importància d'accentuar la informació en el primer dels tres cursos de que consta la diplomatura d'Infermeria.
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Àgora d'Infermeria, 2001, vol. 5, num. 1, p. 112-115
URI: http://hdl.handle.net/2445/121138
ISSN: 1575-7668
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Infermeria Fonamental i Clínica)
Articles publicats en revistes (Infermeria de Salut Pública, Salut mental i Maternoinfantil)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
509447.pdf3.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.