Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/121373
Title: La comprensió compartida entre gestors documentals/arxivers i els professionals de les TI: consells pràctics
Author: Andreu i Daufí, Jordi
Keywords: Documentalistes
Arxivers
Gestió dels documents
Information scientists
Archivists
Records management
Issue Date: 24-Jan-2018
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: Els projectes corporatius en els quals participen els professionals de les TI (tecnologies de la informació) i els gestors documentals/arxivers sovint pateixen d'una manca d'enfocament sistèmic de la funció «gestió documental». La integració de coneixement d'ambdós professionals no acostuma a ésser la dinàmica habitual i aquest fet comporta la implementació d'un sistema de gestió poc eficient o fins i tot bloquejant per a l'organització.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/la-comprensio-compartida-entre-gestors-documentalsarxivers-i-els-professionals-de-les-ti
It is part of: Blok de BiD, 2018
URI: http://hdl.handle.net/2445/121373
ISSN: 2014-0894
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
675889.pdf388.26 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons