Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12163
Title: L'amor a Plutarc: la necessària correcció platònica de Plató
Author: Gilabert Barberà, Pau
Keywords: Eros (Divinitat grega)
Matrimoni
Amor
Erotisme
Estudis de dones
Misogínia grega
Filosofia grega
Plutarc. Amatorius
Eros (Greek deity)
Platonisme
Marriage
Love
Erotica
Women's studies
Greek philosophy
Greek misogyni
Plutarch. Amatorius
Platonism
Issue Date: 2008
Abstract: Amb ocasió del simposi internacional dedicat a l'amor a Plutarc, aquest treball fou presentat per mostrar fins a quin punt Plutarc, sobre tot al seu Eròtic i des de paràmetres estrictament platònics, amb l'ajut d'una lògica elemental i alhora rigorosa, es limita a corregir platònicament Plató per tal que éros i philía puguin ser atribuïts també al amor conjugal.
Note: Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/12162 i en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/12164
URI: http://hdl.handle.net/2445/12163
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/12162
http://hdl.handle.net/2445/12164
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plutarco León cat 12163.pdf185.7 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons