Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/123035
Title: Anàlisi del sistema idiolectal de la sèrie Barcelona de Joan Miró (morfogènia i composició)
Author: Corbella, Domènec, 1946-
Director/Tutor: Marín Viadel, Ricardo
Keywords: Miró, Joan, 1893-1983
Processament d'imatges
Litografia
Litografía
Crítica d'art
Image processing
Lithography
Art criticism
Issue Date: 1-Jan-1986
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El títol que hem seleccionat com a sinopsi d'aquesta investigació és: "Anàlisi del Sistema idiolectal de la Sèrie Barcelona de Joan Miró (Morfogènia i composició)". Amb ell volem sintetitzar els conceptes més importants del treball que hem desenvolupat en els diferents capítols. Anàlisi perquè hem examinat totes les parts constituents, separadament i globalment del sistema, entenent-lo aquest com un conjunt de parts· o tot orgànic, organitzades segons unes lleis, regles o un mètode. El nostre treball s'ha centrat en ANALITZAR, CLASSIFICAR I EXPLICAR les estratègies compositives del sistema gràfic de Joan Miró. El concepte idiolecte implica un caràcter o una manera pròpia de dir o expressar les coses o les idees. Umberto Eco el defineix com: "el codi privat i individual del qui parla" En aquesta investigació el subjecte que parla és en Joan Miró, i el suport objecte de la investigació on desenvolupa el codi, és la Sèrie Barcelona, nom que pren el conjunt de les cinquanta litografies en blanc i negre, realitzades a l'any 1939. La morfogènia es refereix a l'estudi de l'oríigen de les formes i el seu desenvolupament estructural, així com també, la producció i l'evolució dels caràcters morfològics. I amb la composició ressaltem cadascun dels factors que contribueixen a la coordinació i disposició de les diverses parts que abracen la totalitat, segons una idea directriu, obtenint-se uns resultats estètics i com a conseqüència uns efectes comunicatius.
URI: http://hdl.handle.net/2445/123035
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.DCLL_1de7.pdf20.94 MBAdobe PDFView/Open
02.DCLL_2de7.pdf19.39 MBAdobe PDFView/Open
03.DCLL_3de7.pdf21.84 MBAdobe PDFView/Open
04.DCLL_4de7.pdf19.87 MBAdobe PDFView/Open
05.DCLL_5de7.pdf4.68 MBAdobe PDFView/Open
06.DCLL_6de7.pdf21.29 MBAdobe PDFView/Open
07.DCLL_7de7.pdf21.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.