Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/123757
Title: Tendències en la nomenclatura del productes vegans al mercat espanyol
Author: Martínez Rosés, Sandra
Director/Tutor: Besa Camprubí, Josep
Keywords: Comunicació
Terminologia
Productes vegetals
Treballs de fi de màster
Communication
Terminology
Plant products
Master's theses
Issue Date: Jun-2018
Abstract: Arreu del primer món, un acte que els individus de les diferents societats que el conformen repeteixen rutinàriament és anar als mercats i supermercats per adquirir l’aliment que després consumiran. Són bastants els estudis que observen una tendència mundial cap a àpats amb més aliment vegetal que animal. A Espanya, un 7.8% de la població no menja carn i un 35% n’ha reduït el consum1. Generalment, aquestes persones no deixen espais buits als seus plats on abans hi havia la carn, sinó que busquen substituts vegetals semblants a la carn. El mateix passa amb la substitució dels lactis. És en aquests espais on neix i té cabuda el mercat de l’alimentació 100% vegetal...
Note: Treballs Finals de Màster de Comunicació Especialitzada, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Josep Besa Camprubí
URI: http://hdl.handle.net/2445/123757
Appears in Collections:Màster Oficial - Comunicació Especialitzada

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM FINAL SMR.pdf4.32 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons