Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/124396
Title: Centres Especials de Treball: Plataformes d’Inclusió Laboral de Persones amb Discapacitat amb Estudis Superiors
Author: Romeo Delgado, Marina
Yepes i Baldó, Montserrat
Keywords: Discapacitats
Educació superior
Centres especials de treball
People with disabilities
Higher education
Sheltered workshops
Issue Date: Nov-2017
Abstract: Com a resultat del treball conjunt iniciat l'any 2000 en l'àmbit dels Recursos Humans per part de la Universitat de Barcelona i la Fundación Adecco, el 2012 es va constituir la "Càtedra Universitat de Barcelona - Fundación Adecco per a la integració laboral de persones amb discapacitat". Aquesta té per objecte analitzar i avaluar, des d'una mirada interdisciplinària que inclou la perspectiva psicològica, la legal i l’econòmica, el procés d'integració laboral de les persones amb discapacitat. La comunicació presenta la realitat de les persones amb discapacitat amb estudis superiors en el context laboral dels Centres Especials de Treball (CETs), donat el seu important paper com a empleadors d’aquest col·lectiu durant els anys de crisi econòmica (ODISMET, 2016). Específicament, s'analitza comparativament el grau de satisfacció, motivació, compromís, absentisme, i percepció d'ocupabilitat dels empleats amb discapacitat segons el seu nivell educatiu.
It is part of: Comunicació a: I Congreso Internacional sobre Universidad e Inclusión (7 y 8 de noviembre de 2017). Barcelona
URI: http://hdl.handle.net/2445/124396
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa)
Comunicacions a congressos (Càtedra UB – Fundación Adecco per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Romeo & Yepes (Resum Congrés Internacional sobre Universitat i Inclusió).pdf346.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons