Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/126157
Title: Domènech i Montaner a Reus. Dues obres singulars: Institut Pere Mata i Casa Navàs
Author: Farrés Arandía, Paula
Director/Tutor: Sala, Teresa-M. (Teresa Montserrat)
Keywords: Història de l'art
Modernisme (Arquitectura)
Reus (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Art history
Modern movement (Architecture)
Reus (Catalonia)
Bachelor's theses
Institut Pere Mata (Reus)
Casa Navàs (Reus)
Domènech i Montaner, Lluís, 1850-1923
Issue Date: Jul-2018
Abstract: El present treball ha estat desenvolupat a partir de diverses aspiracions que parteixen del més personal al més intel·lectual i teòric. El principal motiu per la seva realització ha estat l’interès pel moviment del Modernisme, no només pel que representa a nivell artístic sinó pel que simbolitzà a Catalunya en el sentit més ampli. Sembla fascinant la força amb què va arrelar a tots els àmbits un moviment que englobava en si tants aspectes, esdevenint tant “de la terra” i tant “nostre” encara haver-se iniciat en un altre punt geogràfic. No obstant, és la vessant artística de dit moviment el que suscita més al·licient per desenvolupar aquest treball. L’interès per l’arquitectura modernista, i en concret per la figura de Lluís Domènech i Montaner, han estat el motiu de voler incidir entorn ell i conèixer més a fons la renovació que va portar a terme en aquest àmbit entorn 1900.
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Teresa M. Sala Garcia
URI: http://hdl.handle.net/2445/126157
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Farrés_Arandía_Paula.pdf17.73 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons