Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/126348
Title: La creació de la identitat en l'art. El cas de les Siluetas d'Ana Mendieta
Author: Payá Sánchez, Eva
Director/Tutor: Guasch, Anna Maria, 1953-
Keywords: Història de l'art
Art corporal
Performance (Art)
Creació artística
Identitat (Psicologia)
Treballs de fi de grau
Art history
Body art
Performance art
Artistic creation
Identity (Psychology)
Bachelor's theses
Mendieta, Ana, 1948-1985
Issue Date: Jul-2018
Abstract: El treball es divideix en dos apartats clarament definits i dividits en els seus corresponent subapartats que permetran un major incís temàtic. El primer enceta un estudi entorn les noves pràctiques al voltant del cos per tal de localitzar l’artista en una tendència artística i un marc cronològic concret. Aquest mateix es subdivideix en dos subapartats. L’un escenifica una aproximació teòrica del context artístic, cultural i social. El segueix una mirada transversal pel desenvolupament de l’art corpori, des dels primers exemples que podem localitzar al context europeu fins a centrar-nos de manera exclusiva en el desenvolupament d’aquestes noves tendències als Estats Units. Seguidament s’inicia l’estat de la qüestió de la sèrie Siluetas. Es parteix d’un estudi genèric del conjunt artístic d’Ana Mendieta per tal de traçar un escenari cronològic complet, sintètic i definit de l’obra que la presideix i segueix. A continuació, s’inicia un estudi de les característiques formals de la sèrie de la qual se’n destacaran dos aspectes: el concepte d’absència i presència; i el document visual que esdevé obra d’art.Seguidament s’encetarà un discurs basat en les aproximacions teòriques i iconològiques que hi ha hagut de l’obra i ens permeten perfilar les fórmules identitàries perseguides per l’artista. Des de l’origen del treball aquestes s’han dividit en tres grans àmbits: el gènere, l’ètnia i la religió. Els dos primers e relació a la construcció del cos com un ens polític. Curiosament, diferents autors s’han servit d’aquestes tres corrents per treballar l’obra de l’artista, com per exemple Magdalena Maíz Peña a l’article a Letras femenines (estiu 2007) sota el títol Body Tracks: dis/locaciones, corporeidad y estética fílmica de Ana Mendieta.
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Anna Maria Guasch
URI: http://hdl.handle.net/2445/126348
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Payá_Sánchez_Eva.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons