Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127016
Title: Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica
Author: Benedí, Carles
Blanché i Vergés, Cèsar
Bosch i Daniel, Maria
Rovira López, Ana Ma.
Simon Pallisé, Joan
Keywords: Botànica
Autoaprenentatge
Avaluació contínua
Innovacions educatives
Issue Date: 31-May-2016
Abstract: L'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), i especialment el Projecte TUNING, fan especial atenció al canvi de rol dels estudiants cap a un paper més actiu, al treball autònom i a l'autoaprenentatge. En aquest context es proposa un projecte d’innovació docent sobre I’e-training en competències específiques per a un primer curs universitari en el grau de Farmàcia, a partir de la integració de tots els continguts teòrics agrupats en 16 activitats, implementades amb aplicacions TIC i incloses en el treball tutoritzat de l'estudiant. L'objectiu principal és convertir aquest treball en una activitat d'aprenentatge i alhora d'avaluació continuada, en la qual l'estudiant és capaç de dissenyar recursos docents sobre la base de les competències específiques de l'assignatura. De forma seqüencial, l'estudiant podrà seguir la seva evolució de forma quantificable al llarg del procés formatiu, al mateix temps que adquireix la preparació necessària per a la prova de síntesi final. En l'avaluació de l'assignatura, és un requisit per aprovar-la haver superat satisfactòriament el conjunt de les activitats proposades.
Note: Projecte: 2015PID-UB/041
URI: http://hdl.handle.net/2445/127016
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe final_2015PID-UB041.pdf2.98 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons