Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127643
Title: Vic als segles XII i XIII: Creixement urbà, activitats econòmiques i espais religiosos
Author: Pladelasala Ferrer, Paulina
Director/Tutor: Lluch Bramon, Rosa
Keywords: Urbanisme
Vic (Catalunya)
Treballs de fi de grau
City planning
Vich (Spain)
Bachelor's thesis
Segle XII-segle XIII
12th century-13th century
Issue Date: 2018
Abstract: [cat] L’objectiu d’aquestes pàgines és el d’analitzar el desenvolupament urbanístic de la ciutat de Vic als segles XII i XIII, així doncs s’ha estudiat el creixement de la ciutat i les seves fases de desenvolupament, la situació de les activitats econòmiques i el funcionament dels espais religiosos, tot veient les relacions que s’estableixen entre uns i altres i com es condicionen. Per tal d’abordar aquest objectiu s’ha realitzat una recerca bibliogràfica que engloba publicacions diverses i memòries d’intervencions arqueològiques. Per altra banda s’ha realitzat un buidatge de les intervencions arqueològiques que tractessin els segles XII i XIII. S’ha utilitzat el QGis com a eina interpretativa i per l’elaboració de les fonts gràfiques.
[eng] The objective of this work is to analyse the Vic’s urbanistic development during 12th and 13th centuries, so I have studied the city’s growth and its progress phase, the economics activities situation and the religious spaces operation. As well, I have analysed the relations of them. Because of this objective, I have carried out a bibliographic research, which includes publications, archaeological memories and documental source. On the other hand, I have made an archeologic intervention research that treat the 12th and 13th centuries. I have used QGIS for the interpretation and I have used to it to make de graphic sources.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Rosa Lluch Bramon
URI: http://hdl.handle.net/2445/127643
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Ferrer_Pladelasala_Paulina.pdf7.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons