Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/12780
Title: Missatges autoreferencials dels actors del ritual de l'Id-al-ad·ha
Author: Alonso Cabré, Marta
Keywords: Sacrificis
Festivitats religioses
Ritus i cerimònies
Classes socials
Catalunya
Magrib
Sacrifice
Fasts and feasts
Rites and ceremonies
Social classes
Catalonia
North Africa
Issue Date: Dec-2008
Publisher: Departament d'Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i Àfrica de la Universitat de Barcelona
Abstract: L'article analitza la celebració de l'Id-al-ad·ha o "festa del sacrifici", ritual protagonitzat per la comunitat de musulmans el desè dia del mes de dhu-al-hijja. Es parteix d'exemples etnogràfics procedents del context de la diàspora musulmana al Tarragonès i de la societat emiral mauritana. El fenomen s'analitza des dels rols que els actors exerceixen en el ritual. L'argumentació vol subratllar la idea que tot ritual s'inscriu en un context social específic del qual n'és producte alhora que modulador, per mitjà del que Roy Rappaport anomena "missatges autoreferencials". Això no exclou l'existència d'un conjunt de denominadors comuns o "missatges canònics" entre les diverses pràctiques rituals referides.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.con-textos.net/ca/content/número-2-desembre-2008
It is part of: (con)textos: revista d'antropologia i investigació social, 2008, núm. 2, p. 73-92
URI: http://hdl.handle.net/2445/12780
ISSN: 2013-0864
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Antropologia Social)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
567977.pdf326.25 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons