Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130844
Title: La prostitució a la Barcelona Baixmedieval (segles XIV-XV)
Author: Benito Julià, Roger
Director/Tutor: Lluch Bramon, Rosa
Keywords: Història medieval
Barcelona (Catalunya)
Sexualitat
Prostitució
Moral pràctica
Dones desfavorides
Medieval history
Barcelona (Catalonia)
Sex
Prostitution
Conduct of life
Women with social disabilities
Issue Date: 30-Nov-2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La present tesi doctoral pretén, a través de fonts documentals, literàries i iconogràfiques, arribar a comprendre com s’organitzava la prostitució a la ciutat de Barcelona dels segles XIV-XV. Per arribar a aquest objectiu hem analitzat la documentació municipal, registres de cancelleria i protocols notarials per poder fer un retrat de la situació de la prostitució baixmedieval a la ciutat. El buidatge sistemàtic i transcripció de la documentació ens ha permès realitzar la present tesi doctoral. La tesi s’estructura en diversos eixos: els bordells medievals de la ciutat, la prostitució dintre d’aquests bordells, l’organització interna dels bordells, la prostitució fora dels bordells, la persecució de la prostitució de fora dels bordells, l’alcavoteria, els càstigs contra els alcavots, el privilegi de 1390 contra els alcavots i les sortides del món prostibulari. Aquest últim punt analitza els casaments de les prostitutes, i les deixes de les almoines i els monestirs barcelonins que recollia a les prostitutes un cop deixaven el món del sexe remunerat. Hem documentat nombroses dades que es desconeixien sobre el tema: hem documentat un tercer bordell del qual no s’havia estudiat fins el moment, hem estructurat com funcionava el privilegi de 1390 contra les alcavots i alcavotes de la ciutat, i hem vist les condicions de vida dels monestirs per a prostitutes de la ciutat de Barcelona.
[eng] This doctoral thesis aims, through documentary, literary and iconographic sources, to understand how prostitution was organized in the city of Barcelona from the fourteenth to fifteenth centuries. To achieve this objective, we have analyzed the municipal documentation, chancery registers and notary protocols in order to take a picture of the situation of medieval prostitution in the city. We have documented numerous data that were unknown about the subject: we have documented a third brothel that had not been studied so far, we have structured how the privilege of 1390 against the pimps of the city worked, and we have seen the conditions of Life of the monasteries for prostitutes of the city of Barcelona.
URI: http://hdl.handle.net/2445/130844
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.RBJ_VOLUM I.pdf6.48 MBAdobe PDFView/Open
02.RBJ_VOLUM II.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons