Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/131277
Title: Seguiment del medi marí al Parc Natural de Cap de Creus i al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Memòria 2018.
Author: Hereu Fina, Bernat
Aspillaga Cuevas, Eneko
Boada García, Jordi
Capdevila Lanzaco, Pol
Linares Prats, Cristina
Medrano Cuevas, Alba
Pagès Escolà, Marta
Pérez Vallmitjana, Marta
Romero, Javier (Romero Martinengo)
Sanmartí Boixeda, Neus
Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Keywords: Ecologia marina
Biodiversitat
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (Catalunya)
Parc Natural del Cap de Creus (Catalunya)
Marine ecology
Biodiversity
Montgrí, Medes Islands and Baix Ter Natural Park (Catalonia)
Creus, Cape Natural Park (Catalonia)
Issue Date: 2018
Abstract: Aquesta memòria recull els resultats del grup de treball del Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona relatiu al seguiment del medi marí al Parc Natural de Cap de Creus i al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter de l’any 2018, tal i com consta al plec de prescripcions amb expedient PTOP-2017-130 en compliment de la llei 19/1990 de 10 de desembre del Parlament de Catalunya, i amb les millores proposades a l’oferta tècnica homònima. Els resultats dels treballs de camp tenen com a objectiu central l’avaluació de l’estat de les poblacions i dels hàbitats marins en relació tant amb les activitats humanes que es duen a terme als espais naturals estudiats com amb els factors ambientals. Així mateix s’analitza la seva evolució en el temps dels descriptors i s’intenta avaluar l’efecte de la protecció. El darrer objectiu és de detectar altres situacions de risc pel patrimoni natural com podrien ser l’arribada d’espècies alienes o invasores o bé els possibles efectes del canvi climàtic.
URI: http://hdl.handle.net/2445/131277
Related resource: http://www.seguimentmari.cat/
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe_Final_Seguiment2018.pdf21.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons