Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/132066
Title: Resiliència i Psicomotricitat. Orientacions per a la promoció de la resiliència des de la pràctica psicomotriu educativa
Author: Moreno Pinho, Alexandra
Pastor Vicente, Crescencia
Keywords: Psicomotricitat
Educació
Adolescents desfavorits
Psychology of movement
Education
Teenagers with social disabilities
Issue Date: 1-Jun-2014
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'estudi que es presenta forma part d'un més ampli «La promoció de la resiliència en el vincle establert entre adolescents i educadors en la pràctica psicomotriu educativa», investigació realitzada amb la metodologia observacional. Recolza en una experiència teòrica i pràctica basada en els pressupostos dels estudis de la resiliència, del vincle a la pràctica psicomotriu educativa a través de la vivència en un grup reduït d'adolescents en risc personal i social. El procés d'investigació s'estructura a partir de tres objectius, però en aquest article ens centrarem en l'anàlisi d'un d'ells, l'objectiu que es concreta en proposar orientacions per a la promoció de la resiliència en la relació entre adolescents i educadors i educadores. La nostra intenció ha estat destacar el punt clau i les orientacions originades pels estudis de resiliència i psicomotricitat i amb això produir un material motivador per a futures accions que afavoreixen la construcció del vincle entre adolescents i educadors i educadores.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/278243/366030
It is part of: Temps d'Educació, 2014, num. 46, p. 51-71
URI: http://hdl.handle.net/2445/132066
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
643663.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons