Fundació Solidaritat UB Community home page

Logo

La Fundació Solidaritat UB fomenta els valors de solidaritat des de la Universitat i promou la participació social, el voluntariat, les accions en defensa de la pau, els drets humans i la cooperació per a un desenvolupament sostenible. Així mateix, aquesta Fundació cerca l'encaix de la Universitat en el món de la cooperació internacional amb la intenció de posar el potencial de recursos que ofereix la Universitat al servei dels agents de la cooperació. [més informació].

Browse