Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/133218
Title: L’ètica i la rentabilitat en les companyies asseguradores : Proposta de codi deontològic
Author: Bruno Sazatornil, Laia
Director/Tutor: Pérez Torres, José Luis
Keywords: Companyies d'assegurances
Ètica empresarial
Treballs de fi de màster
Insurance companies
Business ethics
Master's theses
Issue Date: 2005
Series/Report no: 014
Abstract: El present estudi té com a objectiu plantejar diferents qüestions ètiques dins l’àmbit professional de les entitats asseguradores i de com aquests aspectes morals influeixen en cadascuna de les actuacions d’aquesta l’activitat. Al llarg dels diferents apartats m’he proposat evidenciar la importància de la conducta ètica al si de les entitats asseguradores. Assenyalant alhora en quines pràctiques concretes ja es té en compte a l’actualitat, i en quines encara caldrà millorar. Tot això sense oblidar un aspecte fonamental: la beneficiosa relació entre ètica i rentabilitat empresarial.
Note: Màster de Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres, Universitat de Barcelona, Facultat d'Economia i Empresa, Curs: 2004-2005, Tutor: José Luís Perez Torres
URI: http://hdl.handle.net/2445/133218
Appears in Collections:Màster - Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres (DEAF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-DEAF-014_Bruno.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.