Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/133397
Title: Domingo, Andreu (ed.) (2016). Inmigración y diversidad en España. Crisis económica y gestión municipal. Barcelona: Icaria, 238 p., ISBN 9788498887266 [Ressenya de llibre]
Author: López Villanueva, Cristina
Keywords: Ressenyes (Documents)
Famílies immigrants
Administració municipal
Crisis econòmiques
Reviews (Documents)
Immigrant families
Municipal government
Depressions
Issue Date: 2018
Publisher: Departament de Geografia
Abstract: El llibre que es presenta es un excel・lent treball que aborda amb rigor un tema de gran actualitat: la diversitat de la poblacio com a consequencia del boom immigratori viscut a l'Estat espanyol i l'impacte de la crisi economica. Si be es cert que nombrosos treballs han tractat l'evolucio de la immigracio i els efectes de la crisi, pocs han examinat amb deteniment la diversitat. (...)
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.5565/rev/dag.451
It is part of: Documents d'Anàlisi Geogràfica, 2018, vol. 64, num. 1, p. 184-186
URI: http://hdl.handle.net/2445/133397
Related resource: https://doi.org/10.5565/rev/dag.451
ISSN: 0212-1573
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)
Articles publicats en revistes (Grup de Recerca en Territori, Població i Ciutadania (TERRIPOC))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
679524.pdf117.93 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons