Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/133701
Title: Presentació volum 19 de Collectanea Botanica
Author: Blanché i Vergés, Cèsar
Keywords: Delphinium
Ranunculàcies
Delphinium
Ranunculaceae
Issue Date: 1990
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Abstract: El volum 19 de Collectanea Botanica que ara teniu a les mans té un caracter diferent deIs números habituals de la revista. A partir d'una idea de Josep M. Montserrat, hem aplegat un conjunt d'articles que volen reflectir ¡'estat actual de les recerques que es duen a terme sobre la tribu Delphineae Warming (Ranunculaceae).
Note: Reproducció del document publicat a: http://collectaneabotanica.revistas.csic.es/index.php/collectaneabotanica/article/view/113
It is part of: Collectanea Botanica, 1990, vol. 19, p. 5-7
URI: http://hdl.handle.net/2445/133701
ISSN: 0010-0730
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
046983.pdf868.6 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons