Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/133737
Title: Informe final. Gestió de grans grups en les tutories dels Treballs de Fi de Grau a Història Contemporània
Author: Ibarz Gelabert, Jordi
Lo Cascio, Paola
Vives, Antoni, 1977-
Keywords: Treballs de fi de grau
Tutoria (Ensenyament)
Història
Innovacions educatives
Issue Date: 17-May-2019
Publisher: Jordi Ibarz
Abstract: El punt de sortida d'aquest projecte és el gran nombre de Treballs de Fi de Grau que son tutoritzats des de la Secció d'Història Contemporània. En el curs 2017-2018, dels 219 TFG's matriculats al Grau d'Història, 105 foren d'Història Contemporània (el 47,9%). Aquesta tendència és creixent en termes absoluts i relatius. En el present curs 2018-2019, són 122 d'Història Contemporània respecte un total de 236 (el 51,7%). Malgrat el gran nombre de docents dedicats a la tutorització, alguns d'aquests docents assumeixen fins a uns 15 alumnes tutoritzats. L'objectiu principal del projecte ha estat el construir una eina de treball que permeti fer un seguiment de qualitat d'aquests treballs. Així s'ha previst l'elaboració d'un protocol de tutorització que inclou la potenciació de les eines disponibles a traves del campus virtual. Amb això es tracta de que l'alumnat rebi una tutorització de qualitat a partir de l'ús d'unes eines metodològiques orientades a l'aprofitament dels recursos col·lectius i a l'optimització del temps. Els resultats previstos consistien en l'elaboració d'un calendari de reunions plenàries i de tutories individualitzades, així com en l'elaboració d'unes guies (en total 5) corresponents a cadascuna de les fases del procés d'elaboració d'un Treball de Fi de Grau. En el desenvolupament del projecte hem assolit tots els resultats previstos.
Note: Projecte: 2017PID-UB/041
URI: http://hdl.handle.net/2445/133737
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe final Gestió Grans Grups de TFG.pdf119.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons