Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/134258
Title: La Recerca en Conservació des de la Visió del Conservador-Restaurador III
Author: Bautista Morenilla, Iris
Campo, Gema
Iglesias Campos, M. A. (Manuel Ángel)
Marquès Balagué, Mercè
Nualart i Torroja, Anna
Oriola Folch, Marta
Ruiz Recasens, Cristina
Sarri Valdezate, Dídac
Keywords: Conservació i restauració d'obres d'art
Congressos
Conservation and restoration of art objects
Congresses
Issue Date: 2019
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Secció de Conservació-Restauració
Abstract: Reprenem les jornades de recerca que vam començar el 2013, amb la voluntat que aquestes trobades es puguin mantenir amb regularitat, per tal de mostrar la recerca que es fa en coŀlaboració i des de la Universitat. Com en edicions anteriors, volem difondre la recerca que es duu a terme en diferents nivells acadèmics: treballs finals de Màster i tesis doctorals vinculats a les línies de recerca en què treballen els autors, i també la recerca que duen a terme els professors del Grau en Conservació-Restauració, del Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració i de la línia de Doctorat de Conservació-Restauració que s’imparteixen a la Facultat de Belles Arts de la UB. Des que vam començar aquesta tasca divulgativa, la recerca en la Conservació- Restauració ha experimentat un creixement important, sobretot en interdisciplinarietat i internacionalització. Valgui aquesta publicació per mostrar alguns dels resultats d’aquestes evidències en els darrers anys. [novembre de 2018]
It is part of: Setmana de la Ciència. Barcelona. 16 de novembre de 2018. Secció de Conservació-Restauració. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona.
URI: http://hdl.handle.net/2445/134258
ISBN: 978-84-09-06965-1
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Grup de Recerca Conservació-Restauració del Patrimoni)
Comunicacions a congressos (Arts Conservació-Restauració)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jornades RCR_III_baixa.pdf2.41 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons