Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/134678
Title: El projecte Nanorestart a la UB: avaluació de diferents sistemes de neteja sobre capa de preparació alquídica
Author: Nualart i Torroja, Anna
Ruiz Recasens, Cristina
Oriola Folch, Marta
Campo, Gema
Keywords: Conservació i restauració d'obres d'art
Congressos
Conservation and restoration of art objects
Congresses
Issue Date: 2019
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Secció de Conservació-Restauració
Abstract: El projecte de recerca Nanorestart, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa de recerca i innovació Horizon 2020 (GA n. 646063) té diferents objectius, entre els quals el desenvolupament de sistemes de neteja per a diversos materials d’obres d’art contemporani que presenten reptes de resolució complexa. Des de la secció de Conservació-Restauració de la UB participem en el projecte en el Work Package 2 «New tools for cleaning» —entre altres— per valorar l’eficàcia dels nous materials desenvolupats en el marc del projecte, principalment els gels i alguns fluids nanoestructurats, en forma de microemulsions hidròfiles o lipòfiles (Baglioni et al., 2015) per a la neteja de superfícies d’art contemporani. La valoració del comportament dels nous materials s’ha fet per comparació amb altres mètodes de neteja coneguts i utilitzats pels conservadors-restauradors per a la neteja de superfícies pictòriques contemporànies, i aquells s’han analitzat sempre des del punt de vista del conservador-restaurador. Les proves s’han fet estudiant el comportament d’un dels estrats que generalment no es consideren en els estudis dels sistemes de neteja: la capa de preparació, i concretament capes de preparació formulades amb resines alquídiques. L’elecció de les capes de preparació alquídiques com a cas d’estudi està relacionada amb les tres obres del fons de la col·lecció de la Facultat de Belles Arts escollides per a aquest projecte (figura 1). En les tres obres, com és habitual en l’art modern i contemporani, la capa de preparació queda exposada i forma part del resultat estètic. Les tres obres presenten brutícia en forma de dipòsits de pols i ditades per tot el perímetre. La capa de preparació no té ni la composició ni el comportament d’una capa pictòrica, tant pel que fa a l’absorció de la brutícia com pel que fa a la resposta als tractaments de neteja, però el fet que quedi exposada i sigui part del resultat estètic de l’obra suposa un repte afegit a la dificultat de neteja de la superfície pictòrica.
Note: Podeu consultar el document complet a: http://hdl.handle.net/2445/134258
It is part of: Contribució a: La Recerca en Conservació des de la Visió del Conservador-Restaurador III. Setmana de la Ciència. Barcelona. 16 de novembre de 2018. Secció de Conservació-Restauració. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona. ISBN: 978-84-09-06965-1. pp: 53-64
URI: http://hdl.handle.net/2445/134678
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/134258
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Grup de Recerca Conservació-Restauració del Patrimoni)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jornades RCR_III_Anna_Nualart.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons