Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/136417
Title: El transport paral.lel: de Levi-Civita als nostres dies
Author: Currás Bosch, Carlos
Keywords: Geometria diferencial
Superfícies (Matemàtica)
Differential geometry
Surfaces (Mathematics)
Issue Date: 1998
Publisher: IEC
Abstract: En aquesta conferència tractarem d'una de les idees fonamentals de la geometria diferencial moderna com és el transport paral·lel en una varietat diferenciable, però per raons tant de simplicitat com, sobretot, d'intentar transmetre les idees geomètriques d'aquest concepte, ens limitarem al transport paral·lel en superfícies. La referència principal utilitzada és el llibre de Tullio Levi-Civita Lezzioni di calcolo differenziale assoluto de 1925. Sobre aquest llibre podem dir, seguint Levi-Civita, que els seus pilars bàsics són el concepte de mètrica segons Riemann i «una fórmula» de Christoffel. Bona part del que hi ha en aquest text correspon al treball desenvolupat per Ricci de 1887 a 1896, que fou aplicat a diferents qüestions d'anàlisi, geometria i física.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/9729/9723
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 1998, vol. 13, num. 1, p. 27-37
URI: http://hdl.handle.net/2445/136417
ISSN: 0214-316X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154881.pdf91.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons