Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/136457
Title: Una introducció a la teoria de Arakelov
Author: Burgos Gil, José I.
Keywords: Geometria algebraica
Teoria de nombres
Teoria de la intersecció
Algebraic geometry
Number theory
Intersection theory
Issue Date: 2001
Publisher: IEC
Abstract: Una de les millors qualitats de la Matemàtica és la seva capacitat de prendre una idea apareguda en un camp determinat, abstreure-la i aplicar-la a un altre camp completament diferent. Aquesta capacitat és molt més interessant i profitosa quan el camp on apareix la idea i aquell on s'aplica són completament diferents, i quan el tipus de intuïció que hom obté de l'un i de l'altre són complementaris. La teoria d'Arakelov és un exemple d'aquest fenomen, ja que pren idees de la geometria projectiva, els orígens de la qual es remunten als estudis de perspectiva dels pintors renaixentistes, i les aplica, en el marc de la teoria de nombres, a l'estudi de les solucions enteres de sistemes d'equacions polinòmiques.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/9762/9756
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 2001, vol. 16, num. 1, p. 61-85
URI: http://hdl.handle.net/2445/136457
ISSN: 0214-316X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
510783.pdf231.27 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons