Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/136738
Title: El repte d'una intervenció no invasiva en la restauració dels suports de 9 pintures sobre contraplacat de Francesc Artigau
Author: Nualart i Torroja, Anna
Oriola Folch, Marta
Mascarella Vilageliu, Marina
Keywords: Conservació i restauració
Pintura
Conservation and restoration
Painting
Issue Date: May-2010
Abstract: Nou obres del pintor Francesc Artigau, realitzades sobre contraplacat han patit una degradació severa per exposició a condicions de conservació extremes. El suport ha patit la degradació de la cola que unia les làmines i un invasiu atac de corc, fongs i bacteris. El projecte que es presenta proposa la utilització d'èters de cel·lulosa dissolts en alcohol per a la consolidació i l'adhesió dels elements del suport. Es presenten la metodologia i els resultats de les proves efectuades.
It is part of: Comunicació a: Actes de la XII Reunió Tècnica de Conservació i Restauració. Vers una conservació-restauració sostenible: reptes i projectes. MNAC, 3 i 4 de maig de 2010. Barcelona: Grup Tècnic, Associació professional dels Conservadors-Restauradors de Béns Culturals de Catalunya, 2010. ISBN 978-84-930225-4-9, 10 pp
URI: http://hdl.handle.net/2445/136738
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Arts Conservació-Restauració)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT_XIIRT_Article_AnnaNualart.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.