Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/13685
Title: La base de dades Antics posseïdors de la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Author: Astals Forn, Isabel
Ruiz Fargas, Marina
Verger, Neus
Keywords: Marques de procedència
Provinença dels llibres
Bases de dades en línia
Marks of origin
Provenance of books
Online databases
Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca de Reserva
Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca de Fons Antic
Issue Date: 2010
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Abstract: La ressenya presenta la base de dades Antics posseïdors que ha posat en marxa la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona. La part introductòria vol ser un recorregut per les iniciatives que, en àmbit europeu, s'han dut a terme recentment en el camp de les procedències en col¿leccions patrimonials, tot posant de manifest l'oportunitat, en aquest context, d'endegar el nostre projecte. A continuació es resum el tractament que han tingut les informacions de procedència al llarg de la vida del catàleg en línia de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. El nucli de la ressenya, dedicat a l'estructura i el funcionament de la base de dades, presenta igualment el tractament que reben les informacions referents a procedències al registre bibliogràfic.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.ub.edu/bid/24/astals.htm
It is part of: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, juny 2010, núm. 24
URI: http://hdl.handle.net/2445/13685
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
astals_bid_24.pdf303.49 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons