Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/13702
Title: Els serveis als usuaris en les biblioteques universitàries
Author: Güell Guillén, Cristina
Casals Parladé, Judit
Keywords: Biblioteques universitàries
Usuaris de biblioteques
Academic libraries
Library users
Issue Date: 2009
Publisher: Collegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Aquest article vol ser una reflexió sobre com els darrers canvis que han afectat la societat i la universitat (el canvi de paradigma educatiu, el canvi en el model de comunicació científica, les expectatives dels usuaris i el nou model de servei anomenat Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) es reflecteixen en els serveis que s'ofereixen als usuaris a les biblioteques universitàries. Sintetitza els serveis que s'ofereixen a les biblioteques universitàries agrupant-los segons tipologies i necessitats dels usuaris i determina els elements clau per estructurar els serveis i les seves característiques. Es conclou que estem davant d'un model de biblioteca híbrida que ha d'enfocar els serveis als usuaris tenint present la diversificació en la tipologia d'usuaris, els canvis en les tecnologies, la cultura de qualitat i la cooperació com a estratègia de servei. En forma d'annex, s'explica el model dels serveis als usuaris del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/133086
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2009, núm. 50, p. 67-87
URI: http://hdl.handle.net/2445/13702
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262432_casals.pdf642.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.